Дата на договор - 04.08.2013

Сума по договор - 18 792 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка на компютърна техника". Доставката включваше:

 • 3 броя информационни киоски InfoDart WHi190C
 • 1 брой Сървър Persy Stinger

Устройствата бяха монтирани от нашата компания в различните корпуси на Шуменски Университет. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.


Дата на договор - 17.02.2014

Сума по договор - 8 237 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Еднократна доставка на компютърна техника" - обособена позиция 3. Доставката включваше:

 • 8 броя Компютърни системи DartLine SHU1401
 • 2 броя лаптопи Acer E1
 • 2 броя таблети Lenovo S6000

Дата на договор - 30.03.2015

Сума по договор - 16 913 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка на компютърна техника" - обособена позиция 1. Доставката включваше:

 • 15 броя Компютърни системи DartLine SHU1501
 • 4 броя Компютърни системи DartLine SHU1502

Дата на договор - 17.08.2015

Сума по договор - 5 634 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка на компютърна техника" - обособена позиция 1. Доставката включваше:

 • 3 броя Компютърни системи DartLine SHU1503
 • 5 броя Компютърни системи DartLine SHU1504

Дата на договор - 25.08.2016

Сума по договор - 24 826 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка на компютърна техника" - обособена позиция 1. Доставката включваше:

 • 32 броя Компютърни системи DartLine SHU1601

Компютърните системи бяха доставени в Шуменски Университет и двата му филиала - в Добрич и Варна.


Дата на договор - 12.12.2018

Сума по договор - 70 428 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка на компютърна техника" - обособена позиция 1 - Компютърни системи, 4 - Лаптопи и 8 - Проектори. Доставката включваше:

 • 48 броя Компютърни системи DartLine SHU1801
 • 10 броя лаптопи Lenovo и Dell
 • 11 мултимедийни проектора Acer X1123H

Компютърните системи бяха доставени в Шуменски Университет и двата му филиала - в Добрич и Варна.

Училища