Дата на договор - 07.11.2013

Сума по договор - 7 800 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Зареждане на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на дирекция „Регионална служба по заетост”.