Дата на договор - 19.10.2012

Сума по договор - 3 069 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на компютърна и офис техника за нуждите на социалните заведения към „Общинска служба за социални услуги-Силистра” и „Детски ясли и ДДЗ”. Доставката бе изпълнена в рамките на 1 работен ден от подписването на договора и включваше:

  • 6 броя преносими компютри ASUS X55U
  • 2 броя компютърни системи DartLine SL1208
  • 1 брой мултифункционално лазерно устройство А4 Kyocera FS-1030 MFPю
  • 2 броя мултифункционално устройство А4 4-в-1 /копир, скенер, принтер, факс/ Samsung SCX-4726FD

Дата на договор - 05.09.2013

Сума по договор - 4 740 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка на Multitouchsurface(интерфейс с точково докосване известен като Touchsensingsurfaceвградена в подходящо офис обзавеждане)” по проект „Изгражданеи функциониране наобластенинформационен център – Силистра”, № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие". Произведената от нас интерактивна маса включваше два 22"-ви мултитъч дисплея и две компютърни системи. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

 

 

Училища