Дата на договор - 28.12.2012

Сума по договор - 6 720 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване по четири обособени позиции" по Обособена позиция №4 Доставка на Киоск за външен монтаж за нуждите на Община ГабровоМонтажът бе извършен пред Дома на Хумора и Сатирата в Габрово.  Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

 

 

 

 

 

Училища