Дата на договор - 28.10.2014

Сума по договор - 27 960 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудване и съоръжения по проект  №  23/313/00125 от 19 ноември 2012г.”. Доставката включваше:

  • 1 брой информационен киоск InfoDart 190
  • 3 броя информационен киоск InfoDart 290
  • 1 брой 50" Широкоформатен дисплей LG 50PN450B
  • 1 брой компютърна система DartWay 112
  • Бюра, посетителски маси, банери, стеалажи за експонати и още много друго обзавеждане

Устройствата бяха монтирани от нашата компания в новия посетителски туристически център в село Неста. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

Училища