Дата на договор - 16.08.2012

Сума по договор - 5 813 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника,оборудване и обзавеждане за Център за обществена подкрепа/ЦОП/ гр.Раднево във връзка с изпълнение на проект, съфинансиран от фонд„Социална закрила”. Доставката включваше:

  • 5 броя компютърни системи DartWay SL1201
  • 5 броя монитори 18.5" AOC n950Sw
  • 4 броя лазерни принтери HP P1102W
  • 1 брой мултимедиен проектор BenQ MX514
  • 1 брой лазерно МФУ HP LJ PRo M1212nf
 

Училища