Дата на договор - 11.10.2016

Сума по договор - 76 646 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ИСКРА" - ГР. КАЗАНЛЪК" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ТРАКИЙСКИ ГРОБНИЦИ, ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ И ДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ“. Доставката включваше:

  • 2 брой сензорни информационни киоска модел InfoDart WHi230
  • 5 броя лаптопи Toshiba Satellite L50-C-27Z
  • 1 брой лаптоп Acer Aspire E5-572G
  • 3D скенер Artec Eva
  • 1 сървър Persy Stinger
  • Огледално-рефлексен фотоапарат Canon
  • Инверторен климатик GREE
  • Безжични рутери TP-Link
  • Изграждане на локална компютърна мрежа
  • Софтуер - Windows Server 2012 R2 Essentials, Microsoft Office 2016Home and Business, 5 лиценза, Adobe Photoshop CC 1 year license,5 лиценза, Adobe Premier Pro CC 1 year license,5 лиценза, Artec Studio 10 Professional

Училища