Дата на договор - 31.07.2018

Сума по договор - 26 110 лв с вкл. ДДС

Доставка и монтаж на:

  • 15 броя лаптопи Dell Vostro 3568
  • 2 броя интерактивни мултимедийни проектори Vivitek D756USTi
  • Компютърни системи с монитори
  • Монтаж, настройка и обучение

 

 


Производство и доставка на кабинет за съхранение и зареждане на лаптопи .