Дата на договор -16.06.2016

Сума по договор - 13 872 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка на 40 броя крайни устройства – лаптопи за нуждите на СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе във връзка с реализирането на Фаза 1 от пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегия за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020г.)” . Доставката включваше:

  • 40 броя таблети Point of View Mobii A1085, TAB-А1085-161

В СУПНЕ "Фридрих Шилер" - Русе вече работи Система за Управление на Дисплеи (Digital Signage). На два публични дисплеи, монтирани във фоаетата на първия и втория етаж вече се визуализират всички новини, свързани с училището, поздравления за празници, анонси за предстоящи събития, както и снимки и информация за изминали такива. Цялата информация се управлява отдалечено и изключително лесно с нашата система:

Много снимки и информация може да разгледате на специализираният ни сайт - https://kiosk.dartek.bg/customers/schools/digital-signage-supne-ruse