Дата на договор - 23.05.2009, 11.03.2010, 13.04.2010, 29.08.2011

Сума по договор - 335 098 лв с вкл. ДДС

Спечелени обществени поръчки с предмет „Доставка  на компютърна техника и периферни устройства"


Дата на договор - 13.05.2011, 15.06.2012

Сума по договор - 66 000 + 72 000 лв с вкл. ДДС

Спечелени обществени поръчки с предмет "Периодична доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила) за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и изнесените му филиали в гр. Разград и гр. Силистра". Доставката включваше оригинални консумативи и заместители за лазерни и мастиленоструйни принтери - над 160 различни позиции


Дата на договор - 16.02.2013

Сума по договор - 60 244 лв с вкл. ДДС

Спечелени обществени поръчки с предмет „Доставка и монтаж на интерактивни презентационни системи и на видеоконферентни системипо проект  № BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”за  оборудване на зали за дистанционно обучение във всеки факултет и филиал на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Доставката включваше:

 • 10 броя интерактивен ултракъсофокусен мултимедиен проектор NEC U260W+NP01Wi2+NP01WK+eBeamSoftware
 • 10 броя лаптоп/таблет  ACER Iconia TABW511
 • 10 броя камера IP Vivotek 8132
 • 1 броя стрийминг сървър DART Stream RU0113
 • 10 броя бяла дъска с размер 480х120 cm със странични крила
 • Окабеляване и монтажи

Дата на договор - 18.02.2013

Сума по договор - 149 650 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка и гаранционно поддържане на  компютърна и презентационна техника по обособени позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев и неговите поделения в гр. Разград и гр. Силистра през 2013 година”. Доставката включваше:

 • 195 броя компютърни системи Дартек - DartLineRU1306
 • 4 броя сървърни системи PersyStinger
 • 79 броя преносими компютри с марките Lenovo, Samsung, Dell, Asus и Acer
 • 23 броя мултифункционални лазерни устройства с марките Samsung, Canon, Xerox и Panasonic
 • 10 броя лазерни устройства с марките Samsung, Canon, Xerox и HP
 • 23 броя мултимедийни проектори с марките NEC и BENQ

Дата на договор - 03.11.2014

Сума по договор - 61 440 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на компютърна и презентационна техника по обособени позиции за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ - обосебена позиция 2 - "Принтери и проектори". Доставката включваше:

 • 11 броя мултифункционални лазерни устройства с марката Brother
 • 37 броя лазерни устройства с марката Brother
 • 37 броя мултимедийни проектори с марките NEC и BENQВ Русенки Университет е инсталирана нашата най-голяма Университетска Информационна Система на базата на интерактивни терминали и публични системи. Във всички корпуси на университета са разположени 22 киоска (модел InfoDart WHi190CU по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията)и 28 дисплея.

Дата на договор - 01.04.2015

Сума по договор - 79 200 лв с вкл. ДДС

Спечелени обществени поръчки с предмет „Периодична доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила и  тонер касети) необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и изнесените му филиали в гр. Разград и гр. Силистра при  изпълнение на дейността му, както и във връзка с реализацията на национални проекти, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и такива, съфинансирани от Европейския съюз“. Доставката включваше оригинални консумативи и заместители за лазерни и мастиленоструйни принтери - над 160 различни позиции


Дата на договор - 03.05.2016

Сума по договор - 79 200 лв с вкл. ДДС

Спечелени обществени поръчки с предмет „Периодична доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила и  тонер касети) необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и изнесените му филиали в гр. Разград и гр. Силистра при  изпълнение на дейността му, както и във връзка с реализацията на национални проекти, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и такива, съфинансирани от Европейския съюз“. Доставката включваше оригинални консумативи и заместители за лазерни и мастиленоструйни принтери - над 160 различни позиции


Дата на договор - 14.05.2016

Сума по договор - 199 884 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Периодична доставка и гаранционно поддържане на персонални компютри и оборудване, необходими за обслужване на дейностите в Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и за реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Доставката включваше:

 • 129 броя компютърни системи Дартек - DartLine
 • 11 броя сървърни системи Дартек

Дата на договор - 16.09.2016

Сума по договор - 69 765 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на 3 (три) броя сървъри, необходими за обслужване на дейността на проект "TowardstheModernisATionofHigherEducationInstitutionSinUzbekistan- MATcHES", 544573-TEMPUS-1-2013-1-BG-TEMPUS-JPHES, управляван от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Доставката включваше:

 • 3 броя сървъри LENOVO x3650 M5 5462 CTO, които доставихме директно в Република Узбекистан - съответно в Бухарски инженерно-технологичен институт, Каршински инженерно-икономически институт и Намангански инженерно-педагогически институт 

Дата на договор - 26.09.2016

Сума по договор - 83 717 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на сървъри, сървърни аксесоари и специализиран софтуер“. Доставката включваше:

 • Доставка на специализиран сървър за съхранение на информация - Persy Stinger SYS-2028GR-TRHT
 • Доставка на високопроизводителен сървър за обработка на изображения - Persy Stinger Super Server SYS-4028GR-TR
 • Доставка на захранващи UPS модули - Eaton 5P 1550i Rack1U
 • Доставка на телекомуникационен шкаф - Emerson F8611 DCF RACK cabinet
 • Доставка на специализиран софтуер за обработка на наземни и въздушни изображения - Pix4Dmapper Pro
 • Доставка на специализиран софтуер за обработка и създаване на 3D изображения - Agisoft PhotoScan
 • Доставка на специализиран софтуер за обработка и съединяване на изображения - PTGui Pro company license

Дата на договор - 23.11.2017

Сума по договор - 252 000 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции, необходими при изпълнение дейността на Русенски университет "Ангел Кънчев" и изнесените му филиали, изпълнение на национални проекти и такива, съфинансирани от Европейския съюз и изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции“. Доставката включваше:

 • 150 броя компютърни системи Dartek DartLine
 • 106 броя монитори AOC и Acer
 • 59 броя мултифункционални устройства Brother

Дата на договор - 23.11.2017

Сума по договор - 218 400 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции, необходими при изпълнение дейността на Русенски университет "Ангел Кънчев" и изнесените му филиали, изпълнение на национални проекти и такива, съфинансирани от Европейския съюз и изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции“. Доставката включваше:

 • 118 броя лаптопи Acer, Lenovo, HP и Dell
 • 60 броя мултимедойни проектора Benq и Vivitek

Дата на договор - 05.10.2018

Сума по договор - 17 278 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA) и проект “Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „А. Кънчев“ по обособени позиции. Доставката включваше:

 • 2 броя лаптопи Acer Aspire 7 A717-71G
 • 4 броя компютърни системи Dartek DartLine DS-RU 1808

Дата на договор - 01.03.2019

Сума по договор - 159 600 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „„Доставки на преносими компютри, интерактивен дисплей и специализирани компютърни системи по обособени позиции, необходими за обслужване на дейностите в Русенски университет "Ангел Кънчев" по обособени позиции.

 


В Русенски Университет е инсталирана нашата най-голяма Университетска Информационна Система на базата на интерактивни терминали и публични системи. Във всички корпуси на университета са разположени 30 киоска модел InfoDart WHi190CU и 30 публични дисплея. Повече за цялата система може да прочетете тук.

Училища