Дата на Договор - 05.06.2014

Сума по договор - 4 780 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна и периферна техника" за нуждите на Община Русе. Доставката включваше:

 • 15 лазерни принтера "Brother"
 • 2 лазерни мултифункционални устройства "Brother"
 • 2 мрежови лазерни принтера "Lexmark"
 • 2 компютърни системи "Dartek"

Дата на Договор - 27.10.2014

Сума по договор - 9 360 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Русе и второстепенни разпоредители". Бяха доставени и монтирани от нашите монтажни групи 4 климатични системи - колонен тип - 120 L - NipponKFR H 56CM в Доходното здание в Русе.


Дата на Договор - 14.08.2015

Сума по договор - 14 792 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители". Доставката включваше:

 • 51 компютърни системи с марката "Lenovo"
 • 8 монитора "AOC"
 • 28 лазерни принтера "Brother"
 • 14 лазерни мултифункционални устройства "Brother"
 • 2 мастиленоструйни мултифункционални устройства "Brother"
 • 2 преносими компютъра
 • 7 документни скенера "Brother"
 • 9 таблета "Acer"

Дата на Договор - 17.10.2016

Сума по договор - 36 960 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на климатични системи по обособени позиции за нуждите на Община Русе, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица и проекти на Община Русе”. Доставихме и монтирахме:

 • 11 броя климатична система 9000 BTU /9-ка/, инверторен, TREO CS-I09CA
 • 12 броя климатична система 12000 BTU /12-ца/, иверторен, GREE GWH12KF-K3DNA6G
 • 4 броя климатична система 18000 BTU /18-ца/, инверторен, GREE GWH18RC-K3DNA3C
 • 9 броя Климатична система 24000 BTU /24-ка/, инверторен, GREE GWH24RD-K3DNA3C

Дата на Договор - 10.12.2016

Сума по договор - 15 870 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка на електроуреди за нуждите на Проект: „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, Мярка 1: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак", Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014.". Доставката включваше:

 • 4 броя климатични системи 
 • 3 броя перални машини
 • 8 броя ютии
 • 2 броя прахосмукачки
 • 8 броя хладилници
 • Сушилна машина и телевизор

Дата на Договор - 20.12.2017

Сума по договор - 22 938 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна и периферна техникапо обособени позиции за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП". Доставката включваше:

 • 22 броя компютърни системи Lenovo S510 TWR с 22 монитора Lenovo ThinkVision T2224d
 • 6 броя монитори 23.8" AOC i2475SXJ
 • 2 броя документен скенер Brother ADS-2400N
 • 1 брой скенер Epson Perfection V19
 • 1 брой лазерно мултифункционално устройство Lexmark MX317dn
 • 3 броя цветно лазерно мултифункционално устройство Lexmark CS417dn
 • 1 брой лазерно мултифункционално устройство Brother MFC-J3930DW

Дата на Договор - 03.09.2018

Сума по договор - 1 544 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „ Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП - Обособена позиция N:5 - Документен скенер. Доставката включваше:

 • 2 броя документен скенер Brother ADS-2400N

Дата на Договор - 26.08.2019

Сума по договор - 8 244 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „ Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП - Обособена позиция N:5 - Документен скенер. Доставката включваше:

 • 6 броя документен скенер Brother ADS-2400N
 • 3 броя мултимедиен проектор BenQ MH535
 • 3 броя екран за проектор Elite Screen T113NWS1 Tripod

Училища