Дата на договор - 12.09.2017

Сума по договор - 43 920 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет закупуване и доставка на техническо оборудване по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на ПГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен”  Доставката включваше:

  • 32 броя компютърна конфигурация DartLine SM1701 и монитори BenQ GW2406Z
  • 2 броя компютърен сървър DartServer SM1702 и монитори AOC E2270SWN
  • 2 броя комуникационен шкаф TOTEN AS.6627, оборудван с 24 портов TP-Link TL-SF1024M