Дата на договор - 12.05.2015

Сума по договор - 6 636 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет Доставка на компютърно оборудване и климатична техника. Доставката включваше:

  • Компютърна системаDartLine ST1501
  • 2 броя Климатична система Nippon KFR 14DC
  • 2 броя Колонна система Nippon ASF H 34