Дата на договор - 14.07.2014

Сума по договор - 16 800 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет Доставка на специализирани компютърни систем” по проект: «Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Доспат с прилагане на компютърни технологии», финансиран съгласно  договор № 21/313/00145  от 19.11. 2012 г  по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейност» от ПРСР ( 2007-2013 г.). Доставката включваше:

  • 1 брой информационен киоск InfoDart 190
  • 1 брой информационен киоск InfoDart 290
  • 1 брой 50" Широкоформатен дисплей NEO LED-50872 SMART
  • 4 броя посетителска работни станции All-in-One ECS G24
  • 1 брой компютърна система DartWay 112
  • 2 броя преносими компютъра HP 250

Устройствата бяха монтирани от нашата компания в Туристическия Информационен Център в Доспат. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

Училища