Във Винпром Пещера (VP Bprands International) работят 10 от нашите интерактивни киоски InfoDart SHi190. Искването, поставено ни от клиента бе терминалите да са водозащитени, защото се използват от служителите на компанията в дистилериите.

Повече информация и снимки - http://kiosk.dartek.bg