Дата на договор - 04.09.2018

Сума по договор - 42 910 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на озвучителна техника и мобилна озвучителна система на Народно читалище „Постоянство 1856 г.“


Дата на договор - 30.10.2019

Сума по договор - 57 360 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет Доставка на техническо оборудване за нуждите на Община Лом по две обособени позиции, за Обособена позиция №1: „Доставка на компютърни конфигурации и/или периферия и лицензи“ и за Обособена позиция №2: „Доставка на сървър“ 

Доставката включваше:

 

 • 5 броя лаптоп Dell Vostro 3578
 • 2 броя мултифункционално устройство Xerox B205V_NI
 • 1 брой мултимедиен проектор Benq MW535
 • 49 броя компютърна система DartLine OL1901
 • 12 броя монитор Acer 18.5“ V196HQLAb
 • 1 брой монитор 24“ Acer B246HLwmdr
 • 1 брой скенер Brother ADS-2400N
 • 1 брой непрекъсваемо захранване UPS PowerWalker VFI 3000 TG
 • 22 броя непрекъсваемо захранване UPS Powerwalker VI 850SE VA 850VA

Дата на договор - 20.10.2019

Сума по договор - 5 270 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на техническо оборудване за нуждите на проект „Патронажна грижа в Община Лом” с Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0034, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“ 

Доставката включваше:

 • 3 броя компютърна система DartLine OL1905
 • 2 броя външен хард диск 1TB Maxtor STSHX-M101TCBM
 • 1 брой скенер Brother ADS-2400N
 • 3 броя непрекъсваемо захранване UPS Powerwalker VI 850SE VA 850VA

Дата на договор - 20.11.2019

Сума по договор - 5 636 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет Доставка на техническо оборудване за нуждите на Община Лом по две обособени позиции, за обособена позиция №1: „Доставка на компютърна периферия“ и за Обособена позиция №2: „Доставка на сървър“

Доставката включваше:

 • 1 брой сървър Dartek DartServ OL 1901 със сървърен шкаф
 • 3 броя монитор Acer 18.5“ V196HQLAb