Дата на договор - 10.08.2017

Сума по договор - 3 000 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Русе, включително доставка и монтаж на резервни части” 

Сервизното обслужване бе с период на продължителност една година и включваше:

  • Извършване на диагностика, отстраняване на технически неизправности, подмяна на дефектирали компоненти на компютри, монитори, принтери и скенери
  • Профилактика и почистване на компютри, монитори, принтери и скенери
  • Техническо освидетелстване а компютри, монитори, принтери и скенери