Дата на договор - 01.12.2014

Сума по договор - 4869 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на инструменти по геодезия и визуална техника ” в ПГТС”Арх.Й.Миланов”. Доставката включваше:

  • 2 броя Видеокамера SonyHDR CX320E
  • 2 броя Фотоапарат SonyHDR CXZ40E
  • Телевизор Sony40”KDL-40R450BB
  • DVD Sony DVP-SR170
  • 3 броя Таблети с вход-изход за мултимедия и TVAcer Iconia A1-840 
  • 3 броя Фонови плоскости Elite Screen T113NWS1