Дата на договор - 14.09.2017

Сума по договор - 7 900 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет Доставка на оборудване по проект “Съвременна база и средства за професионална подготовка – гаранция за качествено обучение и успешна икономика” по 5обособени позициис възложител „Професионална гимназия по транспорт – Русе“.. Доставката включваше:

  • 5 броя лаптопи Acer Aspire ES1-533
  • 5 броя интерактивни дъски Scola USB Slim
  • 5 броя мултимедийни проектори BENQ MS06
  • Монтаж, настройка и обучение