Дата на договор - 28.09.2015

Спечелена обществена поръчка с предмет Доставка и монтаж на климатични системи Nippon KFR 14DC