Дата на договори - 28.08.2014

Сума по договор - 10 428 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка на консумативи, части и периферни устройства за офис-техника - компютри, принтери, копирни машини и факс-апарати"

Училища