Дата на договори - 18.12.2016

Сума по договор - 75 288 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело””. Доставката включваше:

  • 96 броя компютърни системи с марката "Дартек" 
  • 35 броя лазерни принтера с марките HP и Xerox
  • 10 броя мултифункционални устройства с марката Xerox

Училища