Дата на договор - 21.06.2012

Сума по договор - 4 200 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на компютърни конфигурации“. Доставката включваше:

  • 4 броя компютърни системи DartWay PB1201
  • 1 брой преносим компютър Samsung NP300E5Z-A04BG
  • 2 броя монитора AOC n950Sw
 

Училища