Дата на договор - 05.07.2018

Сума по договор - 41 316 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „ Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на СУ „Георги Измирлиев“ гр.Горна Оряховица по обособени позиции: Обособена позиция №1:,, Доставка на 9 броя компютърни конфигурации за нуждите на администрация ‘‘; Обособена позиция №2:,, Доставка на 56 броя компютърни конфигурации, необходими за обучителният процес  Доставката включваше:

  • 56 броя компютърни системи DartLine GO1801 (Gigabyte Brix GB-BPCE-3350C) с монитори BENQ GW2470HE
  • 9 броя компютърни системи DartLine GO1801 с монитори BENQ GW2470HE

 


Информационен киоск InfoDart WHi192C и 65" публичен дисплей със система за управление на дисплеи вече са инсталирани и работят в СУ "Георги Измирлиев" - Горна Оряховица. На киоска се визуализират всички списъци, графици за провеждане на часове за всеки клас, графици за консултации, дежурства и история на училището. Всеки ученик или преподавател само с няколко докосвания на тъч-дисплея на киоска може да получи цялата необходима и търсена информация.

Много снимки и информация може да разгледате на специализираният ни сайт -https://kiosk.dartek.bg/customers/schools/kiosk-display-su-georgi-izmirliev-gorna-oryahovitsa

На големия 65-инчов публичен дисплей се визуализират всички актуални събития, свързани с живота на училището, поздравления за празници, важни съобщения, информация за родителски срещи, анонси за предстоящи събития, както и репортажи със снимки от изминали събития. Всичко това се управлява отдалечено с нашата система за управление на дисплеи в училищата.