Дата на договори - 13.12.2016

Сума по договор - 23 712 лв с вкл. ДДС

 

Спечелена обществена поръчка с предмет ДОСТАВКА НА „ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”. Доставката включваше:

  • 4 броя професионални публични дисплея с марката "Samsung" със стойки за дигитална стена
  • 16 броя памети за сървър

Училища