Дата на договор - 09.09.2015

Сума по договор - 17 580 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет Закупуване на компютърни конфигурации за Общинска администрация- Провадия“. Доставката включваше:

  • 19 броя Компютърна система DartLine PV1501
  • 4 броя Лаптоп Lenovo G510
  • 19 броя Монитор 19.5“ AOC e2050Swda
  • 10 броя Мултифункционално у-во Brother DCP-L2540DN