В изпълнение на договор, сключен между Дартек и СНЦ "Долината на река Места" по проект "Проучване и популяризиране на туристическия потенциал на община Разлог", финансиран от "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.", Марка 313 "Съхраняване и възобновяване на селското наследство" доставихме и инсталирахме информационен киоск InfoDart WHi190 в исторически музей "Парапунова къща" в Разлог. 

Много снимки и информация за интерактивните киоски в Разлог може да разгледате на специализираният ни сайт - http://kiosk.dartek.bg/clients/museums/istoricheski-muzei-razlog