При изпълнение на проекта на Община Чавдар половината техника по формата на информационен киоск (модел InfoDart WHi190 по приетата на 10.11.2015 нова сигнатура на моделите на компанията) и 50-инчов публичен дисплей бе инсталирана в самата община, а другия киоск и дисплей монтирахме в Археологически Парк "Тополница", който се намира в местността "Света Петка" в Средна Гора. 

Много снимки и информация за интерактивните киоски в Батак може да разгледате на специализирания ни сайт - http://kiosk.dartek.bg/clients/museums/arheologicheski-park-topolnitza