В едно от най-напредничавите училища в Русе - ОУ 'ИВан Вазов' инсталирахме нашата Училищна Мултимедийна Система, управляваща мрежа от 4 публични дисплея, три от тях монтирани на видно място на всеки етаж на училището, а четвъртия на входа и видим отвън. Пo този начин всички ученици, родители и общественост са информирани за дейността на училището.

Много снимки и информация може да разгледате на специализираният ни сайт - https://kiosk.dartek.bg/customers/schools/digital-signage-ou-ivan-vazov-ruse