Дата на договор - 27.11.2018

Сума по договор - 44 280 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет Доставка на средства за колективна защита и социални придобивки за работещите в ГЕЯНА ООД по обособени позиции:
- Обособена позиция 4 – Доставка и монтаж на 3 бр. колонни климатици;
- Обособена позиция 6 – Доставка на 2 бр. хладилници, 1 бр. фризер;
- Обособена позиция 7 – Доставка на 2 бр. пътеки за бягане.“
  

Доставката включваше:

  • 3 броя  инверторен колонен климатик, марка: Midea, модел: MFGA-55FN1RD0
  • 2 броя хладилник марка: BEKO; модел GNE 134620 X;
     
  • 1 брой фризер марка: BEKO; модел HSA 29530
  • 2 броя пътека за бягане KETTLER; Модел BERLIN S2 7884-700