Дата на договори - 14.09.2015

Сума по договор - 113 818 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на  Аграрен университет – Пловдив”". Доставката включваше:

  • 128 броя Компютърна система DartWay AU1501
  • 128 броя Монитор 22`` LG 22MP67VQ-P
 
 

Училища