Дата на договор - 12.07.2012

Сума по договор - 29 808 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирана компютърна техника за разполагане в трите посетителски центъра”, сключен в изпълнение на проект „Създаване на посетителски център за представяне на природното и културното наследство на община Баните”, Договор с ИД № 21/313/00061 от 12.07.2012г., който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР). Доставката включваше:

  • 3 броя информационни киоски InfoDart 190
  • 1 брой информационен киоск InfoDart 290
  • 3 броя 50" Широкоформатни дисплея LG 50PN450B
  • 7 броя посетителска работни станции All-in-One Lenovo IdeaCentre B540
  • 1 брой компютърна система DartWay 112

Устройствата бяха монтирани от нашата компания в посетителските центрове съответно в село Баните, село Давидково и село Гълъбово. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

 

Училища