МВР - Дирекция МиграцияДата на договор - 08.08.2018

Сума по договор - 11 760 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИ 40" ВИДЕО СТЕНИ, ДВЕ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ОКАБЕЛЯВАНЕ (ПРИ ПОСТ 4 И 5) В СДВНЧ-ЛЮБИМЕЦ“.  

Доставката включваше:

  • 2 броя  компютърни конфигурации DartLine BR 1801
  • 4 броя 48" професионални дисплеи IIYAMA LE4840S-B1
  • монтаж и окабеляване в „Специален дом за временно настаняване на чужденци – Любимец“