Дата на договор - 11.04.2013

Сума по договор - 27 156 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка на специализирани компютърни системи за аудиовизуално представяне".  Доставката включваше:

  • 3 броя информационен киоск InfoDart 190
  • 2 броя информационен киоск InfoDart 290
  • 3 броя 50" Широкоформатен дисплей LG 50PN450B
  • 3 броя посетителска работни станции All-in-One Lenovo C540
  • 1 брой компютърна система DartWay 112

Устройствата бяха монтирани от нашата компания в Туристическия Информационен Център в Белоградчик - "Калето", младежкия дом и художествената галерия. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

Училища