В Община Свиленград монтирахме външен мултитъч информационен киоск по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще"”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 6.7.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 «Устойчиво развитие на туризма», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. 

Много снимки и информация за интерактивния киоск в Свиленград може да разгледате на специализираният ни сайт - http://kiosk.dartek.bg/clients/municipality/svilengrad-kiosk