Дата на договор - 02.07.2011

Сума по договор - 49 286 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „Трансгранична инициатива за включване на младите хора за подобряване на публичния образ и регионалната идентичност на региона Русе – Гюргево”, 2(1i)-3.3-1; MIS-ЕTCCode: 625, финансиран по Договор: 52130 от 04.08.2010“. Доставката включваше:

  • 15 броя преносими компютъра Dell Inspiron 5110
  • 2 броя мултимедийни проектора NEC V300X
  • 1 брой мултифункционално устройство Brother MFC-8370DN
  • Дигитални видеокамери Sony, мобилни телефони Samsung
  • Надуваеми лодки, каяци, лъкове, палатки и друго аутдор оборудване за проекта

 


Дата на договор - 15.01.2015

Сума по договор - 4 980 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка на аудио-визуално оборудване и специализирани компютърни системи, предназначени за обществено ползване с възможност за търсене и показване на аудио-визуална информация, управлявани чрез допир до екрана". Доставката включваше:

  • Цифрова видеокамера Canon HFR-506
  • Висококачествен безжичен микрофонWMS40 Mini
  • Музикална уредба PiP Audio
  • Озвучителна уредба Sony CMT-S20

 

 

Училища