Труд АД

Дата на договор - 24.08.2018

Сума по договор - 68328 лв с вкл. ДДС

Спечелена поръчка с предмет „Отопление, климатизиране и оборудване на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт" и климатизиране на 4 бр. помещения в Административна сграда, 2 основни работни помещения на физико-химична лаборатория, отдел "Конструктори" и командна зала в ПК. Отопление на работните места в производствен корпус.“

Доставката включваше:

  • 14 броя  инверторен климатик Treo CS-I09CB
  • 2 броя  инверторен климатик Treo CS-I12CB3
  • 1 брой  инверторен климатик Treo CS-I24CB3
  • 1 брой  инверторен климатик Treo CF-I48CA1
  • 19 броя  газови калорифери CIMEX LPG50
  • 8 броя микровълнови фурни GORENJE MMO 20MGWII
  • 8 броя хладилници Crown GN 2601 A+