Дата на договор - 17.05.2016

Сума по договор - 36 019 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука" по две обособени позиции: 1. Доставка на 16 бр. компютърни конфигурации за нуждите на специалност „Пространствен дизайн“; 2. Доставка на 16 бр. компютърни конфигурации за нуждите на специалност „Рекламна графика". Доставката включваше:

  • 16 броя компютърни системи Дартек, модел DartLine SL 1601 с монитори BenQ GW2270H
  • 16 броя компютърни системи Дартек, модел DartLine SL 1602 с монитори BenQ GW2270H