В красивия придунавски град Тутракан спечелихме и изпълнихме обществена поръчка по проект „Създаване на Дигитален център за културното наследство в Общински исторически музей - Тутракан“, който се финансира по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФП на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М2-35/23.04.2015 г., подписан между Министерство на културата и Община Тутракан".

Единият киоск инсталирахме в единствения по поречието на река Дунав етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене” - снимки и информация