В Математическа Гимназия "Баба Тонка" - Русе сме изпълнили много проекти за доставка на компютърни системи, преносими компютри, роботи, дронове, мултимедийни проектори. Работим много близко с училището, което сме завършили голяма част от нашата фирма и правим всичко възможно да продължи да бъде една от водещите гимназии в България.