Дата на договор - 16.01.2013

Сума по договор - 6 033 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на Multitouchsurfaceустройство” по проект № BG161PO002-3.3.02-00019-C0001 „Европейски информационен център – Шумен”. Произведената от нас интерактивна маса включваше два 22"-ви мултитъч дисплея и две компютърни системи. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

Училища