Дата на договор - 30.08.2018

Сума по договор - 8 745 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка на интерактивно и друго оборудване за осъвременяване на кабинети в СУ „Максим Райкович“ град Дряново“. Доставката включваше:

Много снимки и информация може да разгледате на специализираният ни сайт - https://kiosk.dartek.bg/clients/schools/375-su-maksim-raykovitch-dryanovo