Дата на договор - 15.05.2015

Сума по договор - 12 600 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Закупуване на специализирана техника:  специализиран компютър,  предназначен за обществен достъп; широкоформатен екран; посетителска работна станция; компютърно табло; сервизен компютър”Доставката включваше:

  • 1 брой информационен киоск InfoDart 190
  • 1 брой информационен киоск InfoDart 290
  • 1 брой 50" Широкоформатен дисплей NEO LED-50872 SMART
  • 4 броя посетителска работни станции All-in-One ECS G24
  • 1 брой компютърна система DartWay 112

Устройствата бяха монтирани от нашата компания в Туристическия Информационен Център в Алфатар. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

 


Дата на договор - 15.05.2015

Сума по договор - 9 360 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Разработване на компютърен софтуер за управление на аудио-визуална база”

 

 

Училища