Дата на договор - 14.08.2015

Сума по договор - 8 448 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка по проект „Създаване на център за културни услуги“. Доставката включваше:

  • Изработка на уеб-сайт на читалището
  • Компютърна система DartLine 125
  • Лазерен цветен принтер HP M476dw