Дата на договор - 12.09.2013

Сума по договор - 23 136 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Закупуване на специализирани компютърни системи”, предназначени за обществено ползване с възможност за търсене и показване на аудио-визуална информация, управлявани чрез допир до екранпо проект: „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии“, финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ № 02/313/00218/21.11.2012г”. Доставката включваше:

  • 1 брой информационен киоск InfoDart 190
  • 1 брой информационен киоск InfoDart 290
  • 1 брой 50" Широкоформатен дисплей LG 50PN450B
  • 4 броя посетителска работни станции All-in-One Lenovo IdeaCentre C540
  • 1 брой компютърна система DartWay 112
  • 2 броя преносими компютъра HP 650

Устройствата бяха монтирани от нашата компания в Туристическия Информационен Център в Малко Търново. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

Училища