Дата на договор - 11.11.2013

Сума по договор - 38 735 лв с вкл. ДДС

Спечелена поръчка по проект Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства и обзавеждане за учебни кабинети за нуждите на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев” – Русе. Доставката включваше:

 

  • 28 броя Компютърни конфигурации: DartLine ST1304
  • Проектор NEC UM280Wi
  • Изграждане на компютърна мрежа за кабинет

Дата на договор - 22.08.2016

Сума по договор - 29 736 лв с вкл. ДДС

Спечелена поръчка по проект "Качествено професионално образование чрез модерни технологии и практика в реална работна среда". Доставката включваше:

  • 14 броя компютърни системи Дартек
  • 14 броя софтуер Building Manager 12
  • Лазерен принтер, цифрова копирна машина, телевизор, лаптоп