Дата на договор - 03.11.2014

Сума по договор - 8 370 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на ИКТ оборудване по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” в СОУ”Иван Николов Момчилов” гр. Елена". Доставката включваше:

  • 15 броя лаптопи HP 250