Дата на договор - 12.08.2015

Сума по договор - 97 992 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ  И ОБЗАВЕЖДАНЕ  НА  УЧЕБНА ЗАЛА” ПО ПРОЕКТ „ЕКО- ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА MISETC336 ”. Доставката включваше:

  • Интерактивна дъска TRIUMPH BOARD 96“
  • Компютърна система HP
  • 2 броя Лаптоп Asus N551JK-CN114D
  • 25 броя Лаптоп Lenovo IdeaPad Y50-70
  • Мултимедиен проектор Epson EB-W28
  • 28 броя Операционна система Windows 8.1
  • Софтуер Windows Server Standart 2012 R2
  • 29 броя Софтуер ESET Endpoint Protection Advanced
  • 29 броя Софтуер Office Pro 2013 BG 32/64 ESD